Future centre

Ontwikkeling van logo, huisstijl en introductiebrochure, die beeldend uitdrukking geven aan 'vooruitdenken' en daarmee de toekomst in beweging zetten. Grafisch weergegeven in de vorm van repeterende ronde vormen die over elkaar schuiven als een soort machine die in beweging is.
De Vooruitdenkerij is de toekomstgerichte denktank die anticipeert op ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en wil het beroepsonderwijs voorbereiden op de vraagstukken en beroepscompetenties van overmorgen.