Infographic

Ontwikkeling van een schematisch beeld dat de opleiding Cognition, Language and Communication visualiseert voor studenten en betrokkenen. De creatie van deze infographic verheldert de mogelijkheden van deze opleiding aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. De visuals worden ingezet bij presentaties en toegevoegd aan informatiedossiers.
FGw_CLC_infographic2.png FGw_CLC_infographic3.png FGw_CLC_infographic1.png