Koninklijk

Het nieuwe beeldmerk en huisstijl voor het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap wordt getypeert door heraldische kenmerken. Het geheel is modern vormgegeven en toch is de historie zichtbaar. De Limburgse leeuw én de Maas die Zuid met Noord verbindt. Het geheel is gevat in een schild. Het hieruit afgeleide lijnwerk en structuren vormen samen met het nieuwe kleurenpalet een onderscheidend dna.