Blazen

Het jaarbeeld 2017 van de Faculteit der Geesteswetenschappen heet 'in beweging'. Het zelfportret van de jonge Rembrandt van Rijn lijkt de pluisjes van een paardebloem weg te blazen en daarmee de geesteswetenschappen in beweging te brengen. Een positieve beeldspraak die aansluit bij het brede spectrum aan studies van de faculteit. De zaadjes dwarrelen door het magazine en verbinden interviews, artikelen, korte teksten, boekenpagina's en infographics.