Content

Content staat voor 'inhoud'. De andere betekenis hiervan is tevreden. En dat zijn we met de vernieuwde Content, vakblad voor de professional in de zorg. De vernieuwing zit niet alleen in het formaat. Dat is nu vierkant. Ook de typografie is nieuw en het stramien voorziet in het gebruik van royale foto's. Hierdoor krijgt elk artikel meer aandacht in een vriendelijke presentatie.