Nieuw? 154e editie

De sinds 1864 uitgegeven jaarboeken Publications de la Société Royale Historique et Archéologique dans le Limbourg zijn vernieuwd. Vorig jaar werd de 153e editie voorzien van een nieuw omslagontwerp. Dit jaar heeft de 154e editie een geheel vernieuwd binnenwerkstramien. Tekstpagina's zijn gegoten in twee kolommen, er is meer ruimte voor illustratie, het notenapparaat is overzichtelijk en er is een betere profilering tussen de artikelen door een eigen kleur en introductiepagina.