Eén jaargang

2019, één jaargang aMagazine met een mix van serieuze interviews en luchtige items in een toegankeijke en vlotte vormgeving. Verrassende visuals vinden hun parallellen in de muziek... Concertgebouworkest stertubaïst Perry Hoogendijk loopt voorop met zijn nieuwe Adams F-tuba! De Poolse marimbaïst Ewelina Hajda schittert in een prachtig interview. Matty Cilissen verteld over zijn verbondenheid met de blaasmuziekcultuur.