Spreek de taal

Hoe breng je premium sanitaire installaties onder de aandacht van de installateur? Met de juiste 'tone of voice' en een grote informatie-wand bij de vak-groothandel. De wand demonstreert dat SFA de juiste taal spreekt en toont aan dat SFA zijn doelgroep begrijpt én dus bereikt.