Hoor de muziek

Muziek laten klinken in een relatiemagazine, dat is de opdracht. Monumentaal vormgeven, rust uitstralen in een opstuwende kwaliteit met continu de doelgroep voor ogen. De styling is strak en met flair volgens een helder stramien waarin de fotografie spreads vormen met subtiel getinte kleurvlakken en complementair aan elkaar zijn. Als je goed kijkt hoor je de muziek.