Positionering

Bij de ontwikkeling van een website is positionering van belang. Als dit goed wordt gedaan leidt dit tot een heldere missie. Een tattoo waarvan je zó zeker bent dat je deze in je arm durft te graveren. De ultieme check of je achter je eigen zekerheid staat. We illustreerden dit als verleidend vormgegeven handvatten die CodePS graag gebruikt tijdens hun (online) presentaties, pitches én in hun website.