Brochure met satellieten

Een onderzoek naar de effecten van meertaligheid op het kinderdagverblijf. De eindrapportage omvat ruim 100 pagina's aan tekst, tabellen, schema's en figuren. De vormgeving zorgt voor een toegankelijk en makkelijk leesbaar rapport met gebruik van verluchtende fotografie. Daarnaast tonen tien afzonderlijke satellietbrochures de individuele onderzoekresultaten van deelnemende dagverblijven. Samen een aansprekende presentatie.