Eerste lijn

Dit themanummer van Meditta Magazine voor huisartsen gaat over ‘digitaliseren in de eerste lijn’ en wil informeren en stimuleren om de digitale doktershandschoen voortvarend op te pakken; er is veel (tijd) te winnen in de dokterspraktijk door meer informatietechnologie toe te passen. Wij tekenden voor fotografie, beeldredactie en beeldbewerking, vormgeving en drukwerkproductie.