...en weer terug

Dit beleidsplan ondersteunt scholen en onderwijscollega's van boven naar beneden (en omgekeerd) en van links naar rechts (en weer terug)! Expertise en kennis breed delen om goed onderwijs te vervullen. De vormgeving is voorzien van uitvoerige illustraties die zelfs solitair de volledige missie weergeven. Over bestuurlijke kompassen, onderwijsontwikkeling, culturen en onderwijskwaliteit, zulks enthousiasme werkt aanstekelijk.