Verdieping

Envida is met hart en ziel betrokken en biedt diensten voor ouderen en chronisch zieken op het gebied van wonen en welzijn. Ledenservice organiseert ‘verdiepingsweken’, themabijeenkomsten die informatie bieden over grote vragen die op je pad komen als je ouder wordt. Stemmig gevisualiseerd met een felrood hart voorzien van een waaier met themablaadjes.