Regie

Ook voor de Limburgse gemeenten is asielopgave een complex vraagstuk. Dialoog tussen provincie en gemeenten onderling hebben inzichten opgeleverd die samengevat zijn in een compacte, online publicatie waarvan wij naast de interactieve vormgeving ook de beeldredactie verzorgden. En online betekent altijd up-to-date.