De complexiteit van compleet

Een zelfevaluatie moet compleet zijn. Dit geldt onvoorwaardelijk voor de vijfjaarlijkse rapportage van een wetenschapsinstituut dat zich mondiaal presenteert. Alles komt, gewikt en gewogen, aan bod: structuur, bestuur, oorsprong, faciliteiten, missie, profiel, strategie, bereikte doelen en vooral toekomst. De pluriforme content is door ons in een corporate en toegankelijk vormgegeven boekwerk gegoten voorzien van grafische overzichten, analyses, research highlights en grafieken. Voor het beeldverslag in de publicatie verzorgden wij ook de fotografie.