Charles Vos, beeldhouwer

Het werk van Charles Vos is gemeengoed voor elke Maastrichtenaar. Duizenden kennen het, maar weinigen staan er bij stil. Dit kloeke boek vestigt in bijna 300 zorgvuldig samengestelde pagina’s de aandacht op zijn oeuvre. De veelheid en diversiteit van het geboden materiaal zorgde voor een consciëntieus proces bij de boekverzorging. Samen met uitgever, auteurs, tekst- en beeldredacteurs, adviseurs en publicatiemanager bracht voortschrijdend inzicht telkenmale meer kwaliteit. Een goed team, een interessant project, een mooi resultaat.