Horizontale lijn

Het 85e ‘Maastrichts Silhouet’ voor Stichting Historische Reeks Maastricht heeft een nieuwe vormgeving. Prettig leesbaar in een twee- en driekoloms stramien. Illustraties en bijschriften overzichtelijk op een denkbeeldige horizontale lijn, net boven het midden van de pagina. Onder de horizontale lijn is er ruimte voor rust en tekst. Dit 85e cahier handelt over het zorgvuldig bewaarde geheim tijdens de jaren 1954 tot 1992 in het grottenstelsel van de Cannerberg. Rijk geïllustreerd, full colour, gehecht gebrocheerd, 60 pagina's: € 8,95