Rolduc en Van Deyssel

De hertaalde uitgave van Lodewijk van Deyssels roman De kleine republiek is 560 bladzijden dik. Een kloeke collectors uitgave met talrijke foto’s over het leven op het voormalige jongensinternaat Rolduc in de 19e en 20e eeuw. Het omslag toont een scheur in een geromantiseerde tekening van Rolduc. Op de paarse ondergrond zien we het manuscript van De kleine republiek. Paars is in dit boek verweven met de katholieke kerk, als kleur van inkeer, maar ook van boetedoening. Als tegenhanger is er oranje, het Staatse, ofwel de rebellie die doorklinkt in De kleine republiek. Samen vormen oranje en paars de huiskleuren van Stichting Lève Rolduc.
Verkrijgbaar voor € 32,50 (incl. verzendkosten)