Loslaten

Dit is het 159e Jaarboek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Bij de productie van de 153e jaargang, zeven jaar geleden, hebben we het stof afgeblazen door de reeks te vernieuwen. Met een karakteristiek lettertype, meer kleur en véél meer illustraties. De lay-out werd opgebouwd uit meerdere stramienen in één, anderhalf en twee kolommen. Elk artikel onderscheidt zich door kleur. Het concept van het omslag is een beeldcollage. Het is nu slechts een kwestie van loslaten en erop vertrouwen dat het beklijft.