LOOF

De eigenzinnigheid van deze website sluit aan bij de typerende naam en filosofie van dit adviesbureau voor transformatieprocessen. Out-of-the-box denken is daarbij heel belangrijk en die gedachte wordt ondersteund door de website. De spruit (het loof) aan de letter F geeft de groeikansen weer.