LEO

Het magazine LEO staat voor Leren En Ontwikkelen. Een licht verteerbaar tijdschrift dat Daelzicht medewerkers en betrokkenen motiveert en inspireert door middel van artikelen over gestelde én behaalde doelen. Inclusief beeldredactie en ontwikkeling van een geïllustreerd icoon voor LEO, de blije openhartige leeuw.