Abri

Een lokale campagne die zich toespitst op de Zuid-Limburgse dorpskernen over het belang van participatie van de Rabobank in kleine kernen en buurtschappen. De Rabobank zet zich in om, samen met het midden- en kleinbedrijf, de leefbaarheid te stimuleren.