Demarrage

De promotiecampagne voor deelname aan de jaarlijks terugkerende Demarrage Ondernemersprijs van de Rabobank mondt uit in een event waar, uit drie genomineerden, één winnaar gekozen wordt. Gedragen door veel publiciteit wordt een win-win situatie gecreëerd voor bank en genomineerden.