Solitair

De veronderstelling dat luxe exclusief is en zich niet als 'keten' laat behandelen hebben we weerlegd. Ondanks dat elk bedrijf solitair is zijn de woordmerken en vormgeving op elkaar afgestemd. Hierdoor creëren we synergie. De beeldmerken zijn echter uniek en vormgegeven naar hun eigen oorsprong, evenals de typerende pay-offs.