Inspireren

Zuyd Professional ontwikkelt lesmateriaal met de klant voor ogen. Volwassenenonderwijs dat bedrijfsopleidingen aanbiedt dat mensen zelfbewuster en beter in de markt zet. In een speciale Editie Zuyd worden medewerkers bijgepraat over de stand van zaken en wordt een beroep gedaan op alle collega's om mee te denken en verbeterpunten voor te stellen. Elkaar inspireren is hierbij het sleutelwoord.